VALIKKO
24.1.2019 16:30

Joustava työaikaseurantaohjelma säästää hermoja ja aikaa

”Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä” (Työaikalaki 9.8.1996/605 4 §).

Työajan seuranta on lakisääteistä ja työvuorolistoista täytyy olla saatavilla kopiot viranomaisille tarvittaessa.

”Työaikakirjanpito sekä työnantajan ja työntekijöiden edustajan tai työntekijän 10 ja 12 §:n nojalla tekemä kirjallinen sopimus on vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä 21 §:n 3 momentissa tarkoitetulle työntekijöiden edustajalle. Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on pyynnöstä oikeus saada kirjallinen selvitys työvuoroluetteloiden ja työaikakirjanpidon työntekijää koskevista merkinnöistä. (26.1.2001/64)”:

Työsuojeluviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava jäljennös työaikakirjanpidosta, 10 ja 12 §:n nojalla tehdystä sopimuksesta, 34 §:ssä tarkoitetusta työajan tasoittumisjärjestelmästä ja 35 §:ssä tarkoitetusta työvuoroluettelosta (Työaikalaki 9.8.1996/605 37 §). 

Monilla yrityksillä, joilla on esimerkiksi etätyö sallittu, saattaa ilmaantua ongelma työajanseurannassa. Voi vaikuttaa siltä, ettei työntekijä ole läsnä työssään tai ei osallistu. Työntekijän näkökulmasta on vaikea todentaa työntekoa estäviä tai hidastavia tekijöitä, kuten esimerkiksi tietoteknisiä tai nettiyhteyteen liittyviä ongelmia, jos töitä tehdään kotiolosuhteissa tai liikkuvassa kulkuvälineessä.

Testaamani TyövuoroVelho saattaa ratkaista useimmat ongelmat, koska siinä työntekijä kirjautuu työvuoroon matkapuhelinapplikaation avulla, joka näyttää tarkkaan kuinka monta tuntia työntekijä oli aktiivisesti töissä ja jos työntekijä unohtaa kirjata itsensä ulos töistä tietokoneen selaimella, hän voi edelleen kotonaan kirjautua ulos mobiiliapplikaation kautta. Näin ollen työaikakirjauksen virheitä pystytään supistamaan huomattavasti. TyövuoroVelhon käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja selkeä, mutta vaatii perehdyttämisen.

Suosittelen ohjelmaa  kaikille joustavaa työtä tai etätyötä monilla päätelaitteilla tekeville.

Mikäli haluat muuten vaan seurata omaa ajankäyttöäsi ja kirjata sitä ylös, perusexcelin lisäksi voit käyttää esimerkiksi Suomen Ekonomien  Aikani-sovellusta.

Lisätietoa:

Niina Pajunen. Mitä laki sanoo työajanseurannasta? Rauhala Yhtiöt

Jätä kommentti

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia, voit kommentoida myös nimettömästi.

*

Kirjoitathan sähköpostiosoite-kenttään toimivan sähköpostiosoitteen, jos haluat saada tämän postauksen uusista kommenteista ilmoitukset sähköpostiisi.