Stoorin käyttöehdot

Stoori-etiketti

  1. Lainaa oikein. Jos viittaat toiseen bloggaajaan tekstissäsi, on hyvän nettitavan mukaista linkata lähdeblogiin.
  2. Kysy lupa kuvan käyttöön. Ainoa täysin varma ja luvallinen tapa käyttää kuvia blogissa on toimia lakien ja sääntöjen mukaisesti: käytä vain omia kuviasi ja sellaisia kuvia, joiden käyttämiseen sinulla on lupa. Kun olet saanut luvan kuvan käyttöön blogissasi, muista merkitä lähde. Muistathan, että bloggaajana olet vastuussa siitä, että noudatat tekijänoikeuksia.
  3. Ole kohtelias. On sallittua olla eri mieltä ja esittää kriittisiä mielipiteitä. Nimettömät hyökkäävät kommentit eivät kuitenkaan kuulu Stooriin. Kunnioita muiden mielipiteitä äläkä haasta tarkoituksella riitaa. Blogin pitäjällä on oikeus poistaa asiattomiksi kokemansa kommentit ja keskustelut omalta palstaltaan ja vieraskirjastaan. Lisäksi sivuston ylläpidolla on oikeus poistaa asiattomat kommentit tai etikettiä rikkova käyttäjä ilman erillistä varoitusta.
  4. Noudata lakia. Stoorissa ei ole tabuja. Syrjivää, herjaavaa tai muulla tavoin loukkaavaa sisältöä ei kuitenkaan sallita. Jos joku mielestäsi rikkoo Stoorin etikettiä tai Suomen lakia, ilmoita sisällöstä ylläpidollemme lähettämällä palautetta. Ylläpidolla on oikeus poistaa sääntöjen vastainen materiaali ja sitä levittänyt käyttäjä Stooristä ilman erillistä varoitusta.
  5. Kunnioita muiden yksityisyyttä. Älä julkaise muiden henkilökohtaisia tai luottamuksellisia tietoja, kuten nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa, ilman lupaa. Kysythän myös luvan, ennen kuin julkaiset kenestäkään toisesta valokuvan.
  6. Auta lukijoitasi. Stoorissa ei viilata pilkkua, mutta jotta muidenkin olisi helppoa seurata blogiasi, pilkuta kirjoituksesi ja jaa tekstisi kappaleisiin. Käytä isoja kirjaimia oikein, turha caps lockilla eli isoilla kirjaimilla kirjoittaminen tekee blogin lukemisesta vaikeaa.
  7. Älä mainosta. Stoori on tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön. Piilomainonta on kiellettyjä. Ethän myöskään lähetä roskapostia tai spämmää. Jos teet kaupallista yhteistyötä, kuten arvontoja, otathan ensin yhteyttä mediamyyntiimme. Jos haluat mainostaa Stoorin sivuilla tai perustaa kaupallisen blogin tai kampanjan, ota yhteyttä mediamyyntiimme.
  8. Anna hyvän kiertää. Kommentoimalla julkaisua tai klikkaamalla sydän-painiketta voit kertoa jutun tekijälle, että pidät jutusta. Jaa hyvät jutut eteenpäin myös muissa sosiaalisissa medioissa, kuten Facebookissa ja Twitterissä.

Palvelun käyttöehdot

Käyttämällä Stoori-palvelua hyväksyt tässä esitellyt käyttöehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Stoorin kustantajalla (Keskisuomalainen Oyj) on oikeus muokata ehtoja ja muuttaa niiden sisältöä päivittämällä näitä käyttöehtoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Käyttämällä Stoorin sähköisiä palveluja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja sääntöjä. Mikäli et hyväksy käyttöehtoihin kulloinkin tehtäviä päivityksiä, sinun tulee pidättyä palvelun käytöstä vastaisuudessa.

Stoori on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa. Näihin ehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Stoorin visuaalinen ilme ja muu Stoorin kustantajan palvelussa julkaisema aineisto, kuten kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet, ovat palvelua kustantavan Keskisuomalainen Oyj:n tai sen yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Muuta kuin itse palveluun lähettämäänsä Stoori-verkkojulkaisussa tai muussa vastaavassa sähköisessä Stoori-julkaisussa julkaistavaa aineistoa käyttäjä saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedoston tietokoneelle sekä levittää edelleen muissa sähköisissä palveluissa ainoastaan ei-kaupallisessa ja henkilökohtaisessa tarkoituksessa ja hyvää verkkotapaa noudattaen, esimerkiksi mainitsemalla aineiston alkuperäinen lähde. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin sähköisiin julkaisuihin kaupallisessa tarkoituksessa.

Lähettämällä aineistoa mihin tahansa Keskisuomalainen Oyj:n ylläpitämään verkkopalveluun tai sähköiseen julkaisuun lähettäjä antaa Keskisuomalainen Oyj:lle oikeuden käyttää, muokata ja julkaista lähettämäänsä aineistoa jakelutavasta ja -alustasta riippumatta. Keskisuomalainen Oyj:llä on aineistoon jatkuva julkaisuoikeus. Jatkuva julkaisuoikeus tarkoittaa sitä, että aineisto voidaan arkistoida ja julkaista missä tahansa julkaisussa tai arkistossa, johon Keskisuomalainen Oyj luovuttaa aineistoja. Keskisuomalainen Oyj julkaisee vastaanottamaansa aineistoa tekijän moraalisia oikeuksia loukkaamatta. Aineiston lähettäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen osapuolen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia. Aineisto ei saa niin ikään olla lainvastaista tai loukkaavaa; aineiston lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista, joita Stoorin toimitukselle tai kustantajalle aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. Keskisuomalainen Oyj:llä ei ole velvollisuutta julkaista, säilyttää, kopioida tai palauttaa lähettäjälle vastaanottamaansa sisältöä. Lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Keskisuomalainen Oyj:tä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen.

Mikäli kaupallinen toimija lisää Stoori-verkkojulkaisuun oman palstan tai muuta aineistoa hyötymistarkoituksessa, on Stoorin toimituksella oikeus poistaa tällainen aineisto osin tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta. Stoorin mediatilasta vastaa ja asiakasyhteyksiä hoitaa kustantajan mediamyynti.

Mainosviestejä sisältävien, kaupallisen tahon kanssa yhteistyössä tehtyjen palstojen sisällön omistaa kyseisen palstan perustaja. Näiden palstojen sisällöntuotantoon osallistuessaan Stoorin käyttäjä luovuttaa oikeudet lähettämäänsä sisältömateriaaliin palstan omistajalle, joka sitoutuu noudattamaan hyvää tapaa materiaalin mahdollisessa jatkohyödyntämisessä. Hyödyntämistapoja voivat olla esimerkiksi kilpailun voittajan valitseminen sekä kuvakilpailun kuvien käyttäminen markkinointiviestinnässä. Kaupalliset palstat on merkitty tunnuksella ”Kaupallinen yhteistyö”. Tällaisia kaupallisia palstoja saattavat koskea erilliset, nimenomaisesti kyseisen palstan käyttöä koskevat lisäehdot. Käyttäjä sitoutuu näiden käyttöehtojen lisäksi noudattamaan kunkin palstan yhteydessä mainittuja lisäehtoja.

Vastuu palvelun sisällöstä

Stoorin palstoille lisättävä aineisto ei saa loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, tavaramerkki- tai immateriaalioikeuksia eikä hyvää verkkotapaa.

Verkkojulkaisun tai sitä vastaavien sähköisten Stoori-julkaisujen sisältämää aineistoa tai tietoja ei tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Stoorin kustantaja ei vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta lukijan tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Palvelun kustantaja Keskisuomalainen Oyj ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjottuun palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Stoorin toimitus tai kustantaja ja niihin sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa palveluun lisättyjen linkkien kautta saatavana olevien sivujen tai julkaisujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Toimitus tai kustantaja ei myöskään vastaa palvelussa olevien keskustelujen tai muun vastaavan käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Toimituksella on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa käyttäjän lähettämä aineisto, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Keskisuomalainen Oyj:llä on oikeus rajoittaa pääsy palveluun sekä oikeus lopettaa palvelun tai sen osan tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai niiden nojalla annettuja muita ehtoja ja sääntöjä. Keskisuomalainen Oyj kehittää sähköisiä palvelujaan jatkuvasti, ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Keskisuomalainen Oyj:llä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa verkkosivuston, sen palvelujen tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

Nämä ehdot eivät rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia.

Yksityisyys

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Päätelaitteesta riippumatta Stoori-julkaisussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen sekä niihin liittyvän kustantajan rekisteriselosteen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Julkaisun kävijämääriä ja muita tavallisia sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen. Tilastotietoja käytetään palvelun kehittämiseen ja parantamiseen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia palvelun osia.

Stoorin kustantaja voi kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi tai jos kävijä muutoin lähettää palvelun kautta henkilötietojaan. Ellei kyseisen palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään tässä verkkojulkaisussa ja sen mahdollisissa muissa sähköisissä versioissa tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun, sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastointitarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole erikseen kieltänyt sitä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa palveluun rekisteröitymisen tai muutoin palvelun käytön yhteydessä tai sähköinen suoramarkkinointi on muutoin lain mukaan sallittua. Suostumus on käyttäjän peruutettavissa. Suoramarkkinointikielto, suostumuksen peruuttaminen sekä muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla yhteyttä kustantajan rekisterinpitäjään (Timo Vilpponen) joko puhelimitse (014) 622 000 (vaihde) tai osoitteella Keskisuomalainen Oyj, PL 159, 40101 Jyväskylä.

Jos kävijä lähettää toimitukselle tai kustantajalle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen on ko. henkilön tai tarvittaessa huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi palvelun kustantajan lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason palveluntarjoaja, eli kustantaja, on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voit tehdä kirjallisesti osoitteella
Keskisuomalainen Oyj
PL 159, 40101 Jyväskylä
Rekisteriseloste: Henkilötietolaki 523/1999 10 §

Rekisterinpitäjä:
Keskisuomalainen Oyj
PL 159, 40101 Jyväskylä

Rekisteriasioita hoitaa:
Keskisuomalainen Oyj
Timo Vilpponen
timo.vilpponen(at)keskisuomalainen.fi
PL 159, 40101 Jyväskylä
Rekisterin nimi: Stoori-palvelun käyttäjät

Rekisteriä käytetään Stoorin sähköisten palveluiden tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi, esimerkiksi käyttäjän salasanan lähettämiseksi. Asiakasrekisteriä käytetään lisäksi palvelun kustantajan, eli Keskisuomalainen Oyj:n, ja palvelun käyttäjien väliseen tiedonvaihtoon. Keskisuomalainen Oyj ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköisesti (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä), mikäli palveluun rekisteröitynyt käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä tai pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan.

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä on täyttänyt rekisteröitymisen tai esimerkiksi kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Pakolliset tiedot on merkitty rekisteröitymis- tai ilmoittautumislomakkeeseen.

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Keskisuomalainen Oyj varaa kuitenkin oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli tämä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Rekisteriä käsittelevillä on henkilökohtainen Keskisuomalainen Oyj:n myöntämä ylläpito- ja käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Pääsy toimitilaan, jossa rekisteritiedot sijaitsevat, on vain Keskisuomalainen Oyj:n erityisluvan saaneilla.