VALIKKO

#studentjkl

28.6.2018 10:36

Monta polkua, monta määränpäätä

Tutkinto johtaa yhä useammin aivan eri työtehtäviin kuin mihin se varsinaisesti pätevöittää. Toisistaan huomattavasti poikkeavat tutkinnot voivat johtaa myös samoihin töihin. Opintosisällöiltään monipuoliset tutkinnot ja avoimet opintopolut ovat asioita, joita tulee vaalia.

Lähes jokaisella meistä tulee olemaan tutkinto, joka antaa pätevyyden toimia tietyn ammattikunnan tehtävissä: rakennusalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät esimerkiksi talonrakentajina ja psykologiaa lukeneet psykologeina. Pelkkä tutkintonimike tai sen tuoma pätevyys ei kuitenkaan ole este päätyä muihin kuin oman alan työtehtäviin.

Ammatillisen ydinosaamisen merkitys onkin vähentynyt ja painopiste siirtynyt muihin taitoihin. Työelämän jatkuvasti muuttuvien vaatimusten lisäksi tähän on vaikuttanut osaltaan ihmisten mielenkiinto täydentää osaamistaan laaja-alaisemmin.

Moni jo työelämässä oleva käykin erilaisia kursseja oman ydinosaamisen ja työn tukemiseksi. Lisäksi useat vielä opintojaan suorittavat valitsevat muiden tutkinto-ohjelmien opintoja tehdäkseen tutkinnostaan laajemman ja monipuolisemman. Yleismaailmallisten taitojen hankkiminen kasvattaa tutkinnon arvoa ja nostaa todennäköisyyttä työllistyä.

Hyvä esimerkki tällaisista yleismaailmallisista taidoista on ICT-taidot. Tietotekniikka on välttämätön osa nykyajan työelämää, minkä painoarvo kasvaa jatkuvasti. Nykypäivänä lähes kaikki tutkinto-ohjelmat sisältävätkin vähintään yhden opintojakson verran tietotekniikan perusteita, mutta moni kartuttaa osaamistaan valitsemalla kursseja esimerkiksi tietokannoista. Muita hyviä esimerkkejä ovat talouteen ja markkinointiin liittyvät koulutukset, jotka auttavat oleellisesti myynnin parissa työskenteleviä.

Laajemmat tutkintokokonaisuudet monipuolistavat opintopolkuja, rikkovat rajoja ja mahdollistavat uudenlaisen osaamisen syntymistä. Elinikäiselle oppimisen kannalta on elintärkeää kannustaa niin opiskelijoita kuin työelämässä olevia laajentamaan osaamistaan monialaisesti. Tämä on tavoite, joka palvelee paitsi yksilöä, myös elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa.

EduFutura Jyväskylän kesätiimi

EduFutura Jyväskylä järjestää yhdessä Sivistystyönantajien ja Skills Finland ry:n kanssa keskustelutilaisuuden Elämänpituinen opinpolku – pitkää piinaa vai osaamisen iloa? Porin SuomiAreenalla 17.7. klo 11.30-12.30 kaupungintalon pihassa. Tilaisuus pohjautuu aiemmin julkaisemamme Maailma muuttuu – muuttuuko koulukin? -kirjan teemoihin.

EduFutura Jyväskylän kesätiimi puolestaan on mukana SuomiAreenan kansalaistorilla 16.7. – 18.7. paikassa 53A. Tule keskustelemaan tiimin kanssa koulutuksesta, elinikäisestä oppimisesta ja opiskelusta Jyvässeudulla. Lisäksi kesätiimin opiskelijat kertovat omista opiskelijatarinoistaan Torivartissa tiistaina 17.7. klo 10.20 – 10.40 MTV-lavalla. Tervetuloa kuuntelemaan, miksi Ella, Jutta ja Tommi ovat valinneet Jyväskylän opiskelukaupungikseen ja millaiseksi he ovat kokeneet opiskelun Jyväskylässä. Omaa tarinaansa kertoo myös Jouni Välijärvi.

Jätä kommentti

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia, voit kommentoida myös nimettömästi.

*

Kirjoitathan sähköpostiosoite-kenttään toimivan sähköpostiosoitteen, jos haluat saada tämän postauksen uusista kommenteista ilmoitukset sähköpostiisi.